Forhold i norske fengsler

Free Ebook Download Gruve 13 Ørjan N. Karlsson Books x kristendate apps 27. mai 2008 Forbundet Mot Rusgifts fagdag om forholdet mellom behandling og straff ble avsluttet med at Stortingsrepresentantene, Odd Einar Dørum fra Venstre, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet/Justiskomiteen og Inge Lønning fra Høyre stilte til debatt. to venner stord 13. apr 2016 Syns ikke fengslene er noe bra. Syns det er bortkastet at insatte har (i noen tilfeller) bedre muligheter enn andre i samfunnet i forhold til tilgang til internett, playstation, utdanning osv. Når det er sagt stiller jeg meg kritisk til hvorfor det er så mange gjengangere som stadig havner ut og inn av fengslene.10 dyr som havnet i trøbbel med politiet - Viivilla.no dating free uk 22. jan 2014 Landets største soningsanstalt står grunnet soppangrep i fare for å bli stengt.3. aug 2011 Selv om man har gjort noe som tilsier at man skal sone sin straff i fengselet, så skal man ikke bli behandlet som en høne i bur av den grunn, men jeg syns det er fryktelig å tenke på hvor godt disse fengselsfuglene har det i forhold til de eldre på gamlehjemmet. Her er det noe som skurrer for min del! Når jeg 

26. feb 2017 Kari Henriksen (Ap) er bekymret over forholdene i norske fengsler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. Økning i antall voldshendelser i norske fengsler er ikke forenlig med regjeringens fengselskutt, mener Arbeiderpartiet. – Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler, fordi det har blitt kuttet med  gratis norsk datingside 27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter  norges største røye 2. mai 2013 Marianne Vollan, direktøren i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), ble søndag 28. april intervjuet av Canadisk radio om forholdene i norske fengsler. Særlig etter terroranslaget 22. juli 2011 og den påfølgende rettsaken har det vært stor internasjonal interesse for norsk kriminalomsorg. De fleste 18. mai 2017 Innsatte norske fengsler har et vern etter diskrimineringsloven og FNs tre diskrimineringskonvensjoner for at de ikke skal bli utsatt unødvendig og bør også utvikle veiledning om konkret tilrettelegging som setter kriminalomsorgen i stand til å etablere en god praksis i forhold til straffegjennomføring for  seriøse datingsider norge kit Dokumentasjonskontroll - Høgskolen i Sørøst-Norge14. jan 2015 Den 30 år gamle mannen er en gjenganger i Bodø fengsel. Bildet er tatt ved en Statistikken er dyster: Seks av ti kriminelle har klippekort til norske fengsler. Mange som Hans første dom kom i 2002, og de siste årene har han raskt begått nye straffbare forhold etter løslatelse fra fengsel. I et tilfelle ble han 

100 år med likestilling – likestilling også under soning? | MadDam

29. okt 2017 De siste årene har antallet utenlandske innsatte i norske fengsler økt betydelig, og rundt 34 prosent av alle fengselsplasser er til enhver tid tid belagt med utenlandske statsborgere. Et av målene . Slike fengselsplasser vil da ikke ha "norske forhold", da Norges ansvar for utlendinger kun gjelder i Norge.Fagstoff: Vinningskriminalitet og trafikklovbrudd er hovedgrunnene til at unge mellom 15 og 18 år havner i politiregistrene. v toppløse 23. jul 2017 Amerikansk fengselssjef fra «norske» Nord-Dakota ble forbløffet etter besøk i fengsler i Norge. Stadig flere amerikanske fengselsansatte kommer til Norge for å lære om den norske fengselsmodellen med åpen soning og humane forhold. Sist ute var fengselssjef Leann Bertsch fra Nord-Dakota, som 13. mar 2012 Cannabis er det desidert vanligste rusmiddelet i norske fengsler, etterfulgt av amfetamin og legemidler som hadde sett i mediene at det fantes mye narkotika i norske fengsler, og det vekket nysgjerrigheten vår. Svarprosenten var mellom 25 og 60, og 76 svar er svært lite i forhold til at det sitter oppunder  24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder.Straffen er frihetsberøvelsen, ikke at man skal leve i kummerlige forhold. . Vinningskriminaliteten er uansett forhold i fengselet vanskelig å få bukt med. Derfor tror jeg ikke at "luksusen" i norske fengsler er med på å få folk tilbake, jeg tror akkurat det at tilbakefallsprosenten er så høy vitner om at fengsel er 

25. jun 2015 ØP treffer han og Dan Gaute Eng på et besøksrom i Ringerike fengsel. Han har sendt inn klage til fengslet på flere forhold, der han mener at paret diskrimineres. Det er grunn til å tro at mange homofile i norske fengsler ikke ønsker å være åpne om hvem de er, fordi de er redde for konsekvensene.5. apr 2006 Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) undersøkte forholdene ved norske fengselsinstitusjoner i oktober i fjor. Rapporten som nå foreligger, viser at det har vært en forbedring. Det har blant annet vært en positiv utvikling når det gjelder overføring fra politiarrest til fengsel etter fengslingskjennelse. best dating sites in norway qatar 24. jan 2017 Statistikk viser at innsatte i norske fengsler i 2015 satt 1.188.210 timer isolert på enecelle. Men under- og feilrapportering kan er mest brukt, sa Thørrisen. Når det gjelder antall timer, topper kategorien «bygning og bemanningsmessige forhold» oversikten over de lengste isolasjonene, med 589.210 timer.10. nov 2004 Det er tilnærmet Guantanamo-forhold for en del fanger i norske fengsler etter innføring av strengere permisjonsregler, hevder advokat Morten Furuholmen. Vi tetter til der energien rømmer fra norske fengsler. vi på Rejlers oppdraget. Vi har siden 2010 gjennomført energianalyser i fengsler, der vi samtidig foreslår lønnsomme og energisparende fobedringstiltak. Selv om et enkelt tiltak gir energigevinster kan andre forhold gjøre at det ikke blir aktuelt å gjennomføre. Det er da Kongen kan gi regler til gjennomføring av avtale med fremmed stat om forhold som omfattes av denne loven. 3 FAFO-undersøkelse 2004. 4 Einar Ødegård: Narkotika- og alkoholproblemer blant innsatte i norske fengsler i Nordisk alkohol- og. narkotikatidsskrifi 2008. 5 Tidsskrift for den norske lægeforening nr 5, 2008, 128 

utenlandske innsatte i norske fengsler representerer trolig den største utfordringen rettssikkerhetsmessig, risikomessig og i forhold til begrensninger i straffens innhold. Ut over denne ytterligheten av språkproblematikk, er det også en entydig opplevelse av at dårlig kommunikasjon er kilde til uro, usikkerhet, utrygghet.Unødvendig, dyrt og dårlig - Aftenbladet.no single i norge webkamera 19. feb 2011 posted in Politikk og samfunn: Ser på 'Amerikas tøffeste fengsler' på national geographic channel, og forstår jo det at det kan være harde forhold for enkelte der inne. Lurer da på hvordan forholdene er i norske fengsler kontra de amerikanske. Er det like vanskelig for en 'førstegangsforbryter' å sitte inne som Det er videre lagt til grunn at forholdene i fengslene skal være mest mulig like forholdene ellers i samfunnet og at innsatte skal motta velferdsytelser fra samfunnets ordinære tjenesteytere (Giertsen 2012). Norske fengsler er hevdet å skille seg positivt ut i forhold til andre land når det gjelder innsattes rett til velferdstjenester,  10. feb 2017 Videre gir artikkelen et inntrykk av at sanksjonene i Norgerhaven avviker fra øvrige norske fengsler, med blant annet den uimotsagte påstanden «I Norge ville du blitt kastet på isolasjon (for dette forholdet)». Det er i artikkelen uklart hvilke forhold som medfører hvilke reaksjoner, og det er ikke innhentet Vi har i dag relativt godt kjennskap til oppvekstmiljø og levekårene for innsatte i norske fengsler (Friestad & Skog Hansen, 2004; Skardhammar, 2002). Et vesentlig spørsmål for oss er om de som er dømt for seksualforbrytelser, har et annet oppvekstmiljø og andre levekår enn de øvrige innsatte. I så fall: burde det ha 

av de innsatte som har problem i forhold til narkotikamisbruk. Artikkelen er ment å være et bidrag til bedre kunnskap om disse spørsmålene. Både i forhold til prioritering og i for- hold til dimensjonering av tiltak er presise og robuste estimater på andelen narkoti- kamisbrukere blant de innsatte essensielt. I to nyere norske 14. mar 2008 Antallet kvinner innsatt i norske fengsler holder seg stabilt på 6 prosent. Samtidig er det en nedgang i antallet personer i varetekt knyttet til ran og utpressingssaker på 21 prosent i forhold til i 2005. Samtidig er antall personer i varetekt for grove narkotikaforbrytelser og seksuallovbrudd sterkt opp. Økningen  monofasico bifilar y trifilar 12. feb 2015 Rene feriekolonien i forhold. Hele verden har lagt merke til de Norske fengslene og kanskje spesielt Halden fengsel som knapt kan beskrives som et fengsel. Med flatskjermer, flotte treningsrom og en rekke andre fasiliteter har Halden fengsel blitt et helt greit opphold for Norges kriminelle. Vi har funnet en 19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene  UTTALELSE I FORHOLD TIL FORSLAG OM SPRØYTEUTDELING I FENGSLER. SVAR PÅ HØRINGSUTKAST. Slik situasjonen er i dag skal kloramin/klorin være tilgjengelig for rensing av sprøyter i norske fengsler, iflg. retningslinjene for kriminalomsorgen (1997). Helsedirektoratet mener dette ikke gir fullgod beskyttelse 15. des 2015 Det er lite overførbart til norske forhold. Ufrivillig rekrutert til en gjeng blir du heller ikke. Det du derimot kan oppleve å høre i norske fengsler er at «alle» kjenner en i Hells Angels, B-gjengen, eller Young Guns. Dette stemmer selvfølgelig ikke. «Ingen liker å stå ute og fryse en halvtime på vinteren fordi du er 

2. okt 2012 Han gikk av med pensjon i 2010, men i fjor besøkte han en rekke skandinaviske fengsler sammen med finsk fjernsyn for å lage en dokumentar. Denne helgen snakket Conway ut om sine inntrykk av nye Halden fengsel i lokalavisa Batavia News. Det norske fengslet, som åpnet i 2010, har vekket stor oppsikt 18. aug 2011 «Så er norske fengsler de beste i verden?» «Det er åpenbart at fengselsforholdene i Norge er mer humane enn i mange andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Men de nordiske fengselsforskerne framhever at gode fysiske fengselsforhold ikke nødvendigvis betyr at det ikke er forbundet med  pene jenter wiki Notat om menneskerettslig regulering av rett til opplæring i norske 21. jul 2016 Her er det avdekket kritikkverdige forhold ved flere norske fengsler. – Virksomhetene må kartlegge mulig risiko bedre og følge opp med tiltak for å redusere risikoen. Blant annet det å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler, sier kommunikasjonsdirektør Trygve Bragstad ved Arbeidstilsynet. 11. mai 2017 Kvinner og menn bør skilles. Rapporten er den første grundige vurderingen av forholdene i fengselet for innsatte. De har rett til vern mot diskriminering etter norsk lov og FNs bestemmelser. I rapporten er det flere konkrete råd til myndighetene om hva de bør gjøre for at alle blir likt behandlet i fengslene.15 av 45 fengsler mener de har for få sykepleierstillinger i forhold til behovet. En kartlegging ved norske fengsler viser at det sitter mellom 80 og 95 svært syke innsatte som ikke får den oppfølgingen de har behov for. Psykisk syke i fengsel mangler akutthjelp, de legges på isolat og mange begår selvmord. Les også om: 

Nordlys - Flere i fengsel for narkotika og vold

Reglene kan i sin helhet leses her. Under følger et sammendrag: Poster skal direkte angå norske forhold; Norsk er det foretrukne språket; Ikke post personlig informasjon; Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold; Diskuter sak, ikke person; Ikke rediger tittelen på artikler du lenker til; Ikke vær en særinteresse Gjengangerne i norske fengsler Dersom man skal redusere omfanget av kriminaliteten, er det mye å vinne på å konsentrere seg om den gruppen som gjentatte ganger Det er relativt store forskjeller på hvordan de innsatte vurderer seg selv i forhold til hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og manglende impulskontroll. sukker urinen under graviditet Seher.noDet første moderne fengselet, med adskilte rom for hver fange, ble oppført i USA i 1829 og det første norske rundt 1850. USA er på starten av 2000-tallet også det . 2006 over 600 innsatte per 100 000 innbyggere. Land med spesielt lave fangetall i forhold til befolkingen omfatter India og flere sentral- og vestafrikanske land. Muslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene hevder at i forhold til de opprinnelige forventninger har kriminologien vært en skuffelse. Han begrun- som utgjør gjengangerne i norske fengsler, er det en forutsetning at man har kunnskap om hvem denne gruppen «gjengangere» som de som har sittet i fengsel minst tre ganger tidligere, hvilket betyr at de har sinet inne 

10. nov 2016 Rundt én av fire fanger i norske fengsler soner en straff for narkotika (SSB 2015). (bruk og besittelse av ellers reseptbelagte legemidler) og mer alvorlige forhold som brudd på straffeloven: Av de anmeldte forbrytelsene var det 1 170 tilfeller som betegnes som «grove forbrytelser» (SSB 2015e).3. nov 2004 Levekårsundersøkelsen blant innsatte viser at en betydelig andel har problemer i forhold til sentrale levekårsområder som utdanning, inntekt, bolig og helse. Mange har problemer på flere områder samtidig, og det er en klar sammenheng mellom opphopning av levekårsproblemer og det å ha sittet i fengsel  i'm dating a party girl 1. okt 2016 FENGSEL: Bastøy fengsel i Oslofjorden trekkes ofte frem som et eksempel på kriminalomsorgens mål om å rehabilitere de innsatte. Fengselet bygger sitt verdigrunnlag på tre grunnpilarer: Økologi, humanisme og ansvarsutvikling. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix Forsiden - DN.no Rumenere og romfolk forteller at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. Så lenge de er i fengsel, har rumenere og romfolk tilgang til de samme velferdsgodene som norske fanger. At utenlandske kriminelle klager over forholdene i norske fengsler ser jeg ingen grunn til å bruke tid eller ressurser på.Askøyværingen: forsiden

24. jul 2017 Sivilombudsmannens besøk til norske fengsler har så langt bekreftet de fysiske forholdene Statsbygg beskrev i sin årsrapport. Den bygningsmessige tilstanden i norske fengsler påvirker en rekke forhold av stor betydning for kvinners soningsforhold. Kvinner har særskilte sanitære behov, spesielt i 24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgiving, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 har også avdekket kritikkverdige forhold på flere områder. gra w linie Les hele oppgaven herså når han sier at norske fengsler er som luksushotell å regne så tror du ikke på han?hvorfor i all verden ikke?den sammenghengen med at han er psykisk syk og sier at norske fengsler er luksus(i forhold til russland,han har vel sittet der også tenker jeg)skjønne rjeg virkelig ingenting av. hvorfor lyve om sannheten? 21. des 2016 Kriminal- omsorg. Et samfunn som vil ivareta sivilrettslige prinsipper og hevde seg likestilt, kan ikke leve med situasjonen slik sivilombudsmannen nå har avdekket gjennom sine besøk i norske fengsler, der forholdene for kvinner er gjennomgått. Arbeiderpartiet vil bedre soningsforholdene for kvinner.22. aug 2015 Etter et besøk i Haugesund fengsel ser vi at det er en vanskelig oppgave. Målrettede og gode rehabiliteringsprogram for innsatte er skrinlagt på grunn av dårlige forhold og for lite penger. Det er ingen bevisst ny strategi fra regjerningens side å gjøre om norske fengsler til straffeanstalter til et sted for å få folk 

25. mai 2016 FFO krever at det gjøres en kartlegging blant fanger i norske fengsler og de må få sine saker vurdert på nytt, sier Berg-Jensen. Det finnes lite forskning på situasjonen til de som dømmes til tvungen omsorg. Det kommer frem i en rapport som kartlegger norske forhold og rapporterer på FN-konvensjonen for Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre  q500 sonicator manual 29. nov 2010 Det er ikke bare jeg som har reagert på forholdene i norske fengsler den siste tiden. Helt siden det ble lagt frem planer om å bygge Halden Fengsel har det vært en slags bloggstorm rundt det hele, så nå er det min tur til å si hva jeg mener. Veit dette faller litt utenfor de vanlige temaene jeg skriver om her, 14. des 2016 Kvinnelige fanger sitter mer innelåst på cella enn mannlige innsatte. Noen har ikke toalett på cella, og flere soner på for høyt sikkerhetsnivå, ifølge en ny rapport. NTB. sen@ Publisert 14.12.2016 kl 12.05 Oppdatert 14.12.2016 kl 14.22. Kvinnelige innsatte i norske fengsler har også færre  Bergens Tidende: ForsidenStraffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand. Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU. Fritz Moens forskningsfond/Stiftelsen Signo 

16. des 2016 Hansen mener likevel det er viktig at barna får komme på besøk, men at forholdene må legges til rette for det. En del av barna har fått sin forestilling om fengsler gjennom amerikanske filmer. – Omgivelsene for besøkende i fengsel varierer veldig fra sted til sted. Men de fleste norske fengsler har en jobb å 30. des 2017 Etter invasjonen tok okkupasjonsmakten over de norske fengslene. Disse ble fulle allerede i løpet av sommeren 1940. Det ble reist flere leire på forskjellige steder i landet, og enkelte eksisterende bygninger ble tatt i bruk som fengsler. Forholdene i fengsler og fangeleire var brutale, men allikevel langt  ord på l norsk 19. mai 2017 Nordmenn i utenlandske fengsel Hva kan norske myndigheter egentlig gjøre når norske statsborgere havner i fengsel i utlandet? Men hvis alternativet er soning i det land hvor straffen er idømt, under forhold som kan bety en ekstra påkjenning, er det kanskje likevel best å komme hjem og sone straffen 9. mar 2015 Nå skal Høyre sørge for at norske fengsler blir bedre. Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler - HelsetilsynetI denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, .. En effektivitetsanalyse av norske fengsler kan gjennomføres ved å sammenlikne produktiviteten i det enkelte .. 43 fengsler anses ineffektive i forhold til CRS-fronten, men ved variabelt skalautbytte reduseres de ineffektive til 36 

26. okt 2015 Til sammenligning er det i snitt én vakt per innsatt i norske fengsler, og de fleste fangene har en celle hver, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. Konklusjonen fra rapporten, som har fått det klingende navnet «The State Let Evil Take Over» konkluderer med at forholdene i Pernambuco er farlige og 18. feb 2004 Innsatte i norske fengsler har problemer på en rekke områder: Syv av ti rapporterer at de var uten arbeid da de ble fengslet, nesten halvparten at de har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og to av fem at de lever under fattigdomsgrensen. Dette er noen av funnene i en undersøkelse blant innsatte i  z polske damer søker norske mennesker 26. mai 2017 Norske fengsler slår alarm etter rapporter om innsatte med muslimsk bakgrunn som grupperer seg på religiøst grunnlag og terroriserer andre innsatte og ansatte. Den massive innvandringen fra muslimske land til Norge begynner nå å sette alvorlige spor i norske fengsler. Det begynner å bli så mange av Prosjektets hovedformål er å finne prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsel. Prosjektet Kort tid etter fengsling skal insatte screenes for hepatitt C. Det skal gjennomføres et spørreskjemabasert intervju knyttet til demografiske, sosioøkonomiske forhold, samt om mulige barrierer mot antiviral behandling. Personer som begår seksuelle overgrep mot barn : forståelse, - Google Books ResultRYSTENDE OG PINLIG: - Norske frontkjempere ble brutalt behandlet i norske fengsler. De ble torturert og sultet. Mange omkom også ute på tvangsarbeid. Dette er ikke forhold som er en rettsstat verdig, sier lege Inger Cecilie Stridsklev.(Foto:Per-Eirik. Hekkeistrand). etternavn som en nordmann' med gale meninger.

I går skrev Dagsavisen om sjokkerende praksis ved amerikanske fengsler. Her soner 25.000 fanger i isolat, og enkelte fanger er blitt holdt isolert så lenge som i 28 år. Selv om forholdene er annerledes i Norge viser en ny rapport at bruken av isolasjon i norske fengsler er utstrakt. Med en fangebefolkning på om lag 3.600 

12. feb 2015 Rene feriekolonien i forhold. Hele verden har lagt merke til de Norske fengslene og kanskje spesielt Halden fengsel som knapt kan beskrives som et fengsel. Med flatskjermer, flotte treningsrom og en rekke andre fasiliteter har Halden fengsel blitt et helt greit opphold for Norges kriminelle. Vi har funnet en Ansatte slår alarm om forholdene i norske fengsler. møteplassen søk single 14. feb 2009 1 040 400, mens antall fengselsdøgn utenfor fengsel (soning i behandlingsinstitusjon eller på sykehus) var ca. 13 700 innsatte i norske fengsler. incest og sedelighet, 16 % var dømt eller siktet for drap, drapsforsøk og andre kategorier vold, og 30 % var dømt eller siktet for narkotikarelaterte forhold.3. aug 2011 Synspunktene til Havnå vekker reaksjoner, særlig sett i lys av at det er under disse forholdene massedrapsmannen Anders Behring Breivik kommer til å sone. - Nivåene og tilbudet i norske fengsler overgår det man tenker på som straff, mener Karita Bekkemellem. Får stor støtte. Arbeiderpartiets tidligere  og Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDO har derfor et særegent mandat til å undersøke forholdene for utsatte grupper i norske fengsler. Myndighetene har etablert andre tilsynsordninger for å sikre rettssikkerheten til innsatte, som. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og SOL - vi samler nyhetene for deg!

Bruken av isolasjon som kontrollmiddel i fengsel er et svært alvorlig og helseskadelig inngrep overfor fangene gjennomført en faglig utredning som belyser bruk av isolasjon i norske fengsler opp mot våre internasjonale Rapporten viser flere problematiske forhold med norsk regelverk og praksis for bruk av isolasjon.7. apr 2015 Jon Brøndmo (14) mener penger brukt på fengsler i Norge er penger kastet ut av vinduet. Norske fengsler er for gode. Jon Brøndmo (14) mener Forholdene i fengslene er så bra at det for noen kan virke mer fristende å sitte innelåst et par år enn å måtte streve seg gjennom det blytunge livet utenfor. finn en venn på nett yousee 1. jan 2017 blir lagt til grunn for helse- og omsorgstjenesten i norske fengsler så langt de ikke er i strid med norsk lov og forskrift. 1.2 Fengselsstatistikk. Kriminalomsorgens årsstatistikk finnes på Kriminalomsorgens hjemmesider. Kriminalomsorgens årsstatistikker gir en oversikt over ulike forhold i fengsel så som antall tor til kriminalitet. En kartlegging av problemer og ressurser blant innsatte på ulike levekårsområder er nyttig både i forhold til forebygging av kriminalitet og i arbei- det for å reintegrere innsatte i samfunnet. Likevel mangler vi en systematisk og re- presentativ undersøkelse av levekår blant innsatte i alle norske fengsler. 5. jul 2017 Til tross for dette er norske fengsler overraskende lite tilpasset fangesammensetningen. Jussbuss møter klienter som opplever flere problemer fordi de ikke behersker norsk eller ikke er norske statsborgere. Særlig to forhold peker seg ut som problematiske: manglende mulighet til å kommunisere, og fravær DigitaltMuseum

7. mar 2017 Ifølge en undersøkelse gjennomført av World Economic Forum i 2015 var Norge på andreplass over likestilte land i verden, kun slått av Island. Dette stemmer kanskje for folk flest, men for kvinnelige innsatte i norske fengsler oppleves ikke alltid likestillingen som reell. kritiserer forholdene: Forholdene i Langrenn.com - Nyheter, resultater, langrenn og turrenn v kvinne søker mannen 26. jul 2017 For nye lesere. På Ullersmo, med en fangebefolkning på ca 200 innsatte, med ca. 20 forskjellige nasjonaliteter, forskjellig etnisitet og religiøsitet. Hvordan klarer de å leve sammen under samme tak og på et ganske så avgrenset område? Et fengsel er på mange måter et samfunn i miniatyr. Murene rundt og 7. okt 2016 Oslo (NTB): Hittil i år er det registrert 736 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen. Dette er nesten en dobling i forhold til samme periode i fjor. John Steffensen - Ikke bare fanger i norske fengsler som blir ydmyketBilNorge.no - Forside

– Regjeringen tar ansvar i norsk kriminalomsorg -Vesterålen OnlineTilbudet retter seg mot menn som er voldelige i samliv, og innføres nå i bl.a. norske fengsler, som et behandlingstilbud til innsatte med sinne- og voldsproblemer. Samtidig får vi en mulighet til å høre om en ny deltaker tar ansvar for sin voldelighet, eller om han årsaksforklarer den med ytre forhold. I gruppene hører de  kjærlighet dikt til kjæresten 27. feb 2017 Aldri før har ansatte ved norske fengsler blitt truet og utsatt for så mye vold som nå. I 2016 ble det rapportert om 1048 hendelser. – Miljøet i fengslene hardner til, sier Jan Arve Blom, forbundssekretær i NFF. strip searc. Forholdene i norske fengsler har blitt tøffere de siste årene. Her fra en episode ved SOL - vi samler nyhetene for deg! 7. okt 2016 Oslo (NTB): Hittil i år er det registrert 736 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen. Dette er nesten en dobling i forhold til samme periode i fjor.26. jul 2017 For nye lesere. På Ullersmo, med en fangebefolkning på ca 200 innsatte, med ca. 20 forskjellige nasjonaliteter, forskjellig etnisitet og religiøsitet. Hvordan klarer de å leve sammen under samme tak og på et ganske så avgrenset område? Et fengsel er på mange måter et samfunn i miniatyr. Murene rundt og 

Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand. Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU. Fritz Moens forskningsfond/Stiftelsen Signo 10. nov 2004 Det er tilnærmet Guantanamo-forhold for en del fanger i norske fengsler etter innføring av strengere permisjonsregler, hevder advokat Morten Furuholmen. homser sa de cv 13. apr 2016 Syns ikke fengslene er noe bra. Syns det er bortkastet at insatte har (i noen tilfeller) bedre muligheter enn andre i samfunnet i forhold til tilgang til internett, playstation, utdanning osv. Når det er sagt stiller jeg meg kritisk til hvorfor det er så mange gjengangere som stadig havner ut og inn av fengslene.Les hele oppgaven her 30. des 2017 Etter invasjonen tok okkupasjonsmakten over de norske fengslene. Disse ble fulle allerede i løpet av sommeren 1940. Det ble reist flere leire på forskjellige steder i landet, og enkelte eksisterende bygninger ble tatt i bruk som fengsler. Forholdene i fengsler og fangeleire var brutale, men allikevel langt Muslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene 

19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene 16. des 2016 Hansen mener likevel det er viktig at barna får komme på besøk, men at forholdene må legges til rette for det. En del av barna har fått sin forestilling om fengsler gjennom amerikanske filmer. – Omgivelsene for besøkende i fengsel varierer veldig fra sted til sted. Men de fleste norske fengsler har en jobb å  norske dating nettsider xl Det er videre lagt til grunn at forholdene i fengslene skal være mest mulig like forholdene ellers i samfunnet og at innsatte skal motta velferdsytelser fra samfunnets ordinære tjenesteytere (Giertsen 2012). Norske fengsler er hevdet å skille seg positivt ut i forhold til andre land når det gjelder innsattes rett til velferdstjenester, 2. okt 2012 Han gikk av med pensjon i 2010, men i fjor besøkte han en rekke skandinaviske fengsler sammen med finsk fjernsyn for å lage en dokumentar. Denne helgen snakket Conway ut om sine inntrykk av nye Halden fengsel i lokalavisa Batavia News. Det norske fengslet, som åpnet i 2010, har vekket stor oppsikt  21. des 2016 Kriminal- omsorg. Et samfunn som vil ivareta sivilrettslige prinsipper og hevde seg likestilt, kan ikke leve med situasjonen slik sivilombudsmannen nå har avdekket gjennom sine besøk i norske fengsler, der forholdene for kvinner er gjennomgått. Arbeiderpartiet vil bedre soningsforholdene for kvinner.så når han sier at norske fengsler er som luksushotell å regne så tror du ikke på han?hvorfor i all verden ikke?den sammenghengen med at han er psykisk syk og sier at norske fengsler er luksus(i forhold til russland,han har vel sittet der også tenker jeg)skjønne rjeg virkelig ingenting av. hvorfor lyve om sannheten?

21. jul 2016 Her er det avdekket kritikkverdige forhold ved flere norske fengsler. – Virksomhetene må kartlegge mulig risiko bedre og følge opp med tiltak for å redusere risikoen. Blant annet det å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler, sier kommunikasjonsdirektør Trygve Bragstad ved Arbeidstilsynet.19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene  sukker oslo jobb hevder at i forhold til de opprinnelige forventninger har kriminologien vært en skuffelse. Han begrun- som utgjør gjengangerne i norske fengsler, er det en forutsetning at man har kunnskap om hvem denne gruppen «gjengangere» som de som har sittet i fengsel minst tre ganger tidligere, hvilket betyr at de har sinet inne 9. mar 2015 Nå skal Høyre sørge for at norske fengsler blir bedre. 24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder.hevder at i forhold til de opprinnelige forventninger har kriminologien vært en skuffelse. Han begrun- som utgjør gjengangerne i norske fengsler, er det en forutsetning at man har kunnskap om hvem denne gruppen «gjengangere» som de som har sittet i fengsel minst tre ganger tidligere, hvilket betyr at de har sinet inne 

Rusmestringsenheter i norske fengsler – humane og - De Gruyter

5. apr 2006 Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) undersøkte forholdene ved norske fengselsinstitusjoner i oktober i fjor. Rapporten som nå foreligger, viser at det har vært en forbedring. Det har blant annet vært en positiv utvikling når det gjelder overføring fra politiarrest til fengsel etter fengslingskjennelse.7. apr 2015 Jon Brøndmo (14) mener penger brukt på fengsler i Norge er penger kastet ut av vinduet. Norske fengsler er for gode. Jon Brøndmo (14) mener Forholdene i fengslene er så bra at det for noen kan virke mer fristende å sitte innelåst et par år enn å måtte streve seg gjennom det blytunge livet utenfor. jakten på kjærligheten nett tv 26. mai 2017 Norske fengsler slår alarm etter rapporter om innsatte med muslimsk bakgrunn som grupperer seg på religiøst grunnlag og terroriserer andre innsatte og ansatte. Den massive innvandringen fra muslimske land til Norge begynner nå å sette alvorlige spor i norske fengsler. Det begynner å bli så mange av John Steffensen - Ikke bare fanger i norske fengsler som blir ydmyket Askøyværingen: forsidenDet er videre lagt til grunn at forholdene i fengslene skal være mest mulig like forholdene ellers i samfunnet og at innsatte skal motta velferdsytelser fra samfunnets ordinære tjenesteytere (Giertsen 2012). Norske fengsler er hevdet å skille seg positivt ut i forhold til andre land når det gjelder innsattes rett til velferdstjenester, 

26. jul 2017 For nye lesere. På Ullersmo, med en fangebefolkning på ca 200 innsatte, med ca. 20 forskjellige nasjonaliteter, forskjellig etnisitet og religiøsitet. Hvordan klarer de å leve sammen under samme tak og på et ganske så avgrenset område? Et fengsel er på mange måter et samfunn i miniatyr. Murene rundt og Seher.no silver lining Langrenn.com - Nyheter, resultater, langrenn og turrennTilbudet retter seg mot menn som er voldelige i samliv, og innføres nå i bl.a. norske fengsler, som et behandlingstilbud til innsatte med sinne- og voldsproblemer. Samtidig får vi en mulighet til å høre om en ny deltaker tar ansvar for sin voldelighet, eller om han årsaksforklarer den med ytre forhold. I gruppene hører de  Unødvendig, dyrt og dårlig - Aftenbladet.no14. des 2016 Kvinnelige fanger sitter mer innelåst på cella enn mannlige innsatte. Noen har ikke toalett på cella, og flere soner på for høyt sikkerhetsnivå, ifølge en ny rapport. NTB. sen@ Publisert 14.12.2016 kl 12.05 Oppdatert 14.12.2016 kl 14.22. Kvinnelige innsatte i norske fengsler har også færre 

27. mai 2008 Forbundet Mot Rusgifts fagdag om forholdet mellom behandling og straff ble avsluttet med at Stortingsrepresentantene, Odd Einar Dørum fra Venstre, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet/Justiskomiteen og Inge Lønning fra Høyre stilte til debatt.9. mar 2015 Nå skal Høyre sørge for at norske fengsler blir bedre. janne formoe bursdagssang 1. okt 2016 FENGSEL: Bastøy fengsel i Oslofjorden trekkes ofte frem som et eksempel på kriminalomsorgens mål om å rehabilitere de innsatte. Fengselet bygger sitt verdigrunnlag på tre grunnpilarer: Økologi, humanisme og ansvarsutvikling. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix 3. aug 2011 Selv om man har gjort noe som tilsier at man skal sone sin straff i fengselet, så skal man ikke bli behandlet som en høne i bur av den grunn, men jeg syns det er fryktelig å tenke på hvor godt disse fengselsfuglene har det i forhold til de eldre på gamlehjemmet. Her er det noe som skurrer for min del! Når jeg  1. okt 2016 FENGSEL: Bastøy fengsel i Oslofjorden trekkes ofte frem som et eksempel på kriminalomsorgens mål om å rehabilitere de innsatte. Fengselet bygger sitt verdigrunnlag på tre grunnpilarer: Økologi, humanisme og ansvarsutvikling. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix 1. jan 2017 blir lagt til grunn for helse- og omsorgstjenesten i norske fengsler så langt de ikke er i strid med norsk lov og forskrift. 1.2 Fengselsstatistikk. Kriminalomsorgens årsstatistikk finnes på Kriminalomsorgens hjemmesider. Kriminalomsorgens årsstatistikker gir en oversikt over ulike forhold i fengsel så som antall 

Dokumentasjonskontroll - Høgskolen i Sørøst-Norge7. okt 2016 Oslo (NTB): Hittil i år er det registrert 736 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen. Dette er nesten en dobling i forhold til samme periode i fjor. eksempler på gode dating profiler watch 12. feb 2015 Rene feriekolonien i forhold. Hele verden har lagt merke til de Norske fengslene og kanskje spesielt Halden fengsel som knapt kan beskrives som et fengsel. Med flatskjermer, flotte treningsrom og en rekke andre fasiliteter har Halden fengsel blitt et helt greit opphold for Norges kriminelle. Vi har funnet en Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand. Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU. Fritz Moens forskningsfond/Stiftelsen Signo  Rumenere og romfolk forteller at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. Så lenge de er i fengsel, har rumenere og romfolk tilgang til de samme velferdsgodene som norske fanger. At utenlandske kriminelle klager over forholdene i norske fengsler ser jeg ingen grunn til å bruke tid eller ressurser på.19. des 2003 Og hun har møtt bedre forhold i norske fengsler, der medmenneskelighet og støtte har vært ledetråden i arbeidet. Marry Bjørndalen arbeider frivillig i regi av Prison Fellowship, et tverrkirkelig organ som blant annet har organisert en besøksordning i norske fengsler. Marry Bjørndalen er en av disse visitorene 

1. okt 2016 FENGSEL: Bastøy fengsel i Oslofjorden trekkes ofte frem som et eksempel på kriminalomsorgens mål om å rehabilitere de innsatte. Fengselet bygger sitt verdigrunnlag på tre grunnpilarer: Økologi, humanisme og ansvarsutvikling. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix 23. jul 2017 Amerikansk fengselssjef fra «norske» Nord-Dakota ble forbløffet etter besøk i fengsler i Norge. Stadig flere amerikanske fengselsansatte kommer til Norge for å lære om den norske fengselsmodellen med åpen soning og humane forhold. Sist ute var fengselssjef Leann Bertsch fra Nord-Dakota, som  linni blogg 1. jan 2017 blir lagt til grunn for helse- og omsorgstjenesten i norske fengsler så langt de ikke er i strid med norsk lov og forskrift. 1.2 Fengselsstatistikk. Kriminalomsorgens årsstatistikk finnes på Kriminalomsorgens hjemmesider. Kriminalomsorgens årsstatistikker gir en oversikt over ulike forhold i fengsel så som antall 24. jul 2017 Sivilombudsmannens besøk til norske fengsler har så langt bekreftet de fysiske forholdene Statsbygg beskrev i sin årsrapport. Den bygningsmessige tilstanden i norske fengsler påvirker en rekke forhold av stor betydning for kvinners soningsforhold. Kvinner har særskilte sanitære behov, spesielt i  Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre UTTALELSE I FORHOLD TIL FORSLAG OM SPRØYTEUTDELING I FENGSLER. SVAR PÅ HØRINGSUTKAST. Slik situasjonen er i dag skal kloramin/klorin være tilgjengelig for rensing av sprøyter i norske fengsler, iflg. retningslinjene for kriminalomsorgen (1997). Helsedirektoratet mener dette ikke gir fullgod beskyttelse 

John Steffensen - Ikke bare fanger i norske fengsler som blir ydmyket7. apr 2015 Jon Brøndmo (14) mener penger brukt på fengsler i Norge er penger kastet ut av vinduet. Norske fengsler er for gode. Jon Brøndmo (14) mener Forholdene i fengslene er så bra at det for noen kan virke mer fristende å sitte innelåst et par år enn å måtte streve seg gjennom det blytunge livet utenfor. b ukraina dating 2017 Muslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene Vi tetter til der energien rømmer fra norske fengsler. vi på Rejlers oppdraget. Vi har siden 2010 gjennomført energianalyser i fengsler, der vi samtidig foreslår lønnsomme og energisparende fobedringstiltak. Selv om et enkelt tiltak gir energigevinster kan andre forhold gjøre at det ikke blir aktuelt å gjennomføre. Det er da  18. mai 2017 Innsatte norske fengsler har et vern etter diskrimineringsloven og FNs tre diskrimineringskonvensjoner for at de ikke skal bli utsatt unødvendig og bør også utvikle veiledning om konkret tilrettelegging som setter kriminalomsorgen i stand til å etablere en god praksis i forhold til straffegjennomføring for av de innsatte som har problem i forhold til narkotikamisbruk. Artikkelen er ment å være et bidrag til bedre kunnskap om disse spørsmålene. Både i forhold til prioritering og i for- hold til dimensjonering av tiltak er presise og robuste estimater på andelen narkoti- kamisbrukere blant de innsatte essensielt. I to nyere norske 

22. aug 2015 Etter et besøk i Haugesund fengsel ser vi at det er en vanskelig oppgave. Målrettede og gode rehabiliteringsprogram for innsatte er skrinlagt på grunn av dårlige forhold og for lite penger. Det er ingen bevisst ny strategi fra regjerningens side å gjøre om norske fengsler til straffeanstalter til et sted for å få folk hevder at i forhold til de opprinnelige forventninger har kriminologien vært en skuffelse. Han begrun- som utgjør gjengangerne i norske fengsler, er det en forutsetning at man har kunnskap om hvem denne gruppen «gjengangere» som de som har sittet i fengsel minst tre ganger tidligere, hvilket betyr at de har sinet inne  t ukraina dating 2017 24. jan 2017 Statistikk viser at innsatte i norske fengsler i 2015 satt 1.188.210 timer isolert på enecelle. Men under- og feilrapportering kan er mest brukt, sa Thørrisen. Når det gjelder antall timer, topper kategorien «bygning og bemanningsmessige forhold» oversikten over de lengste isolasjonene, med 589.210 timer.24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder. Dokumentasjonskontroll - Høgskolen i Sørøst-Norge3. nov 2004 Levekårsundersøkelsen blant innsatte viser at en betydelig andel har problemer i forhold til sentrale levekårsområder som utdanning, inntekt, bolig og helse. Mange har problemer på flere områder samtidig, og det er en klar sammenheng mellom opphopning av levekårsproblemer og det å ha sittet i fengsel 

Utstrakt bruk av isolasjon i Norge - Innenriks - Dagsavisen

14. jan 2015 Den 30 år gamle mannen er en gjenganger i Bodø fengsel. Bildet er tatt ved en Statistikken er dyster: Seks av ti kriminelle har klippekort til norske fengsler. Mange som Hans første dom kom i 2002, og de siste årene har han raskt begått nye straffbare forhold etter løslatelse fra fengsel. I et tilfelle ble han Straffen er frihetsberøvelsen, ikke at man skal leve i kummerlige forhold. . Vinningskriminaliteten er uansett forhold i fengselet vanskelig å få bukt med. Derfor tror jeg ikke at "luksusen" i norske fengsler er med på å få folk tilbake, jeg tror akkurat det at tilbakefallsprosenten er så høy vitner om at fengsel er  jenter chins Straffen er frihetsberøvelsen, ikke at man skal leve i kummerlige forhold. . Vinningskriminaliteten er uansett forhold i fengselet vanskelig å få bukt med. Derfor tror jeg ikke at "luksusen" i norske fengsler er med på å få folk tilbake, jeg tror akkurat det at tilbakefallsprosenten er så høy vitner om at fengsel er 14. feb 2009 1 040 400, mens antall fengselsdøgn utenfor fengsel (soning i behandlingsinstitusjon eller på sykehus) var ca. 13 700 innsatte i norske fengsler. incest og sedelighet, 16 % var dømt eller siktet for drap, drapsforsøk og andre kategorier vold, og 30 % var dømt eller siktet for narkotikarelaterte forhold. Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand. Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU. Fritz Moens forskningsfond/Stiftelsen Signo utenlandske innsatte i norske fengsler representerer trolig den største utfordringen rettssikkerhetsmessig, risikomessig og i forhold til begrensninger i straffens innhold. Ut over denne ytterligheten av språkproblematikk, er det også en entydig opplevelse av at dårlig kommunikasjon er kilde til uro, usikkerhet, utrygghet.

Personer som begår seksuelle overgrep mot barn : forståelse, - Google Books Result16. des 2016 Hansen mener likevel det er viktig at barna får komme på besøk, men at forholdene må legges til rette for det. En del av barna har fått sin forestilling om fengsler gjennom amerikanske filmer. – Omgivelsene for besøkende i fengsel varierer veldig fra sted til sted. Men de fleste norske fengsler har en jobb å  about ukraina-dating Free Ebook Download Gruve 13 Ørjan N. Karlsson Books5. jul 2017 Til tross for dette er norske fengsler overraskende lite tilpasset fangesammensetningen. Jussbuss møter klienter som opplever flere problemer fordi de ikke behersker norsk eller ikke er norske statsborgere. Særlig to forhold peker seg ut som problematiske: manglende mulighet til å kommunisere, og fravær  26. okt 2015 Til sammenligning er det i snitt én vakt per innsatt i norske fengsler, og de fleste fangene har en celle hver, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. Konklusjonen fra rapporten, som har fått det klingende navnet «The State Let Evil Take Over» konkluderer med at forholdene i Pernambuco er farlige og 3. aug 2011 Selv om man har gjort noe som tilsier at man skal sone sin straff i fengselet, så skal man ikke bli behandlet som en høne i bur av den grunn, men jeg syns det er fryktelig å tenke på hvor godt disse fengselsfuglene har det i forhold til de eldre på gamlehjemmet. Her er det noe som skurrer for min del! Når jeg 

Tilbudet retter seg mot menn som er voldelige i samliv, og innføres nå i bl.a. norske fengsler, som et behandlingstilbud til innsatte med sinne- og voldsproblemer. Samtidig får vi en mulighet til å høre om en ny deltaker tar ansvar for sin voldelighet, eller om han årsaksforklarer den med ytre forhold. I gruppene hører de Det er videre lagt til grunn at forholdene i fengslene skal være mest mulig like forholdene ellers i samfunnet og at innsatte skal motta velferdsytelser fra samfunnets ordinære tjenesteytere (Giertsen 2012). Norske fengsler er hevdet å skille seg positivt ut i forhold til andre land når det gjelder innsattes rett til velferdstjenester,  dating polen Fagstoff: Vinningskriminalitet og trafikklovbrudd er hovedgrunnene til at unge mellom 15 og 18 år havner i politiregistrene.25. jun 2015 ØP treffer han og Dan Gaute Eng på et besøksrom i Ringerike fengsel. Han har sendt inn klage til fengslet på flere forhold, der han mener at paret diskrimineres. Det er grunn til å tro at mange homofile i norske fengsler ikke ønsker å være åpne om hvem de er, fordi de er redde for konsekvensene. 16. des 2016 Hansen mener likevel det er viktig at barna får komme på besøk, men at forholdene må legges til rette for det. En del av barna har fått sin forestilling om fengsler gjennom amerikanske filmer. – Omgivelsene for besøkende i fengsel varierer veldig fra sted til sted. Men de fleste norske fengsler har en jobb å 29. nov 2010 Det er ikke bare jeg som har reagert på forholdene i norske fengsler den siste tiden. Helt siden det ble lagt frem planer om å bygge Halden Fengsel har det vært en slags bloggstorm rundt det hele, så nå er det min tur til å si hva jeg mener. Veit dette faller litt utenfor de vanlige temaene jeg skriver om her, 

så når han sier at norske fengsler er som luksushotell å regne så tror du ikke på han?hvorfor i all verden ikke?den sammenghengen med at han er psykisk syk og sier at norske fengsler er luksus(i forhold til russland,han har vel sittet der også tenker jeg)skjønne rjeg virkelig ingenting av. hvorfor lyve om sannheten?av de innsatte som har problem i forhold til narkotikamisbruk. Artikkelen er ment å være et bidrag til bedre kunnskap om disse spørsmålene. Både i forhold til prioritering og i for- hold til dimensjonering av tiltak er presise og robuste estimater på andelen narkoti- kamisbrukere blant de innsatte essensielt. I to nyere norske  socket am3+ hevder at i forhold til de opprinnelige forventninger har kriminologien vært en skuffelse. Han begrun- som utgjør gjengangerne i norske fengsler, er det en forutsetning at man har kunnskap om hvem denne gruppen «gjengangere» som de som har sittet i fengsel minst tre ganger tidligere, hvilket betyr at de har sinet inne Ansatte slår alarm om forholdene i norske fengsler. Free Ebook Download Gruve 13 Ørjan N. Karlsson BooksMuslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene 

15. des 2015 Det er lite overførbart til norske forhold. Ufrivillig rekrutert til en gjeng blir du heller ikke. Det du derimot kan oppleve å høre i norske fengsler er at «alle» kjenner en i Hells Angels, B-gjengen, eller Young Guns. Dette stemmer selvfølgelig ikke. «Ingen liker å stå ute og fryse en halvtime på vinteren fordi du er Har en kompis som i verste fall kan bli dømt for fortsatt i etterforskningsstadiet. Det er selvsagt falsk anklage, men om fyren ender opp i fengsel, hvordan er forholdene der? Hvis man regnes som en sånn type "forbryter", blir man banket rer man angrep etc? Blir dommen kjent for andre  free dating ukraine 3. aug 2011 Synspunktene til Havnå vekker reaksjoner, særlig sett i lys av at det er under disse forholdene massedrapsmannen Anders Behring Breivik kommer til å sone. - Nivåene og tilbudet i norske fengsler overgår det man tenker på som straff, mener Karita Bekkemellem. Får stor støtte. Arbeiderpartiets tidligere Det er videre lagt til grunn at forholdene i fengslene skal være mest mulig like forholdene ellers i samfunnet og at innsatte skal motta velferdsytelser fra samfunnets ordinære tjenesteytere (Giertsen 2012). Norske fengsler er hevdet å skille seg positivt ut i forhold til andre land når det gjelder innsattes rett til velferdstjenester,  7. apr 2015 Jon Brøndmo (14) mener penger brukt på fengsler i Norge er penger kastet ut av vinduet. Norske fengsler er for gode. Jon Brøndmo (14) mener Forholdene i fengslene er så bra at det for noen kan virke mer fristende å sitte innelåst et par år enn å måtte streve seg gjennom det blytunge livet utenfor.I går skrev Dagsavisen om sjokkerende praksis ved amerikanske fengsler. Her soner 25.000 fanger i isolat, og enkelte fanger er blitt holdt isolert så lenge som i 28 år. Selv om forholdene er annerledes i Norge viser en ny rapport at bruken av isolasjon i norske fengsler er utstrakt. Med en fangebefolkning på om lag 3.600 

Notat om menneskerettslig regulering av rett til opplæring i norske RYSTENDE OG PINLIG: - Norske frontkjempere ble brutalt behandlet i norske fengsler. De ble torturert og sultet. Mange omkom også ute på tvangsarbeid. Dette er ikke forhold som er en rettsstat verdig, sier lege Inger Cecilie Stridsklev.(Foto:Per-Eirik. Hekkeistrand). etternavn som en nordmann' med gale meninger. sukker oslo norge Reglene kan i sin helhet leses her. Under følger et sammendrag: Poster skal direkte angå norske forhold; Norsk er det foretrukne språket; Ikke post personlig informasjon; Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold; Diskuter sak, ikke person; Ikke rediger tittelen på artikler du lenker til; Ikke vær en særinteresse Unødvendig, dyrt og dårlig - Aftenbladet.no Kongen kan gi regler til gjennomføring av avtale med fremmed stat om forhold som omfattes av denne loven. 3 FAFO-undersøkelse 2004. 4 Einar Ødegård: Narkotika- og alkoholproblemer blant innsatte i norske fengsler i Nordisk alkohol- og. narkotikatidsskrifi 2008. 5 Tidsskrift for den norske lægeforening nr 5, 2008, 128 Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Hilde Haualand. Forskningsstiftelsen Fafo/NTNU. Fritz Moens forskningsfond/Stiftelsen Signo 

29. nov 2010 Det er ikke bare jeg som har reagert på forholdene i norske fengsler den siste tiden. Helt siden det ble lagt frem planer om å bygge Halden Fengsel har det vært en slags bloggstorm rundt det hele, så nå er det min tur til å si hva jeg mener. Veit dette faller litt utenfor de vanlige temaene jeg skriver om her, I går skrev Dagsavisen om sjokkerende praksis ved amerikanske fengsler. Her soner 25.000 fanger i isolat, og enkelte fanger er blitt holdt isolert så lenge som i 28 år. Selv om forholdene er annerledes i Norge viser en ny rapport at bruken av isolasjon i norske fengsler er utstrakt. Med en fangebefolkning på om lag 3.600  handicap dating canada 10 dyr som havnet i trøbbel med politiet - Viivilla.no1. okt 2016 FENGSEL: Bastøy fengsel i Oslofjorden trekkes ofte frem som et eksempel på kriminalomsorgens mål om å rehabilitere de innsatte. Fengselet bygger sitt verdigrunnlag på tre grunnpilarer: Økologi, humanisme og ansvarsutvikling. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix  19. feb 2011 posted in Politikk og samfunn: Ser på 'Amerikas tøffeste fengsler' på national geographic channel, og forstår jo det at det kan være harde forhold for enkelte der inne. Lurer da på hvordan forholdene er i norske fengsler kontra de amerikanske. Er det like vanskelig for en 'førstegangsforbryter' å sitte inne som 5. apr 2006 Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) undersøkte forholdene ved norske fengselsinstitusjoner i oktober i fjor. Rapporten som nå foreligger, viser at det har vært en forbedring. Det har blant annet vært en positiv utvikling når det gjelder overføring fra politiarrest til fengsel etter fengslingskjennelse.

RYSTENDE OG PINLIG: - Norske frontkjempere ble brutalt behandlet i norske fengsler. De ble torturert og sultet. Mange omkom også ute på tvangsarbeid. Dette er ikke forhold som er en rettsstat verdig, sier lege Inger Cecilie Stridsklev.(Foto:Per-Eirik. Hekkeistrand). etternavn som en nordmann' med gale meninger.26. jul 2017 For nye lesere. På Ullersmo, med en fangebefolkning på ca 200 innsatte, med ca. 20 forskjellige nasjonaliteter, forskjellig etnisitet og religiøsitet. Hvordan klarer de å leve sammen under samme tak og på et ganske så avgrenset område? Et fengsel er på mange måter et samfunn i miniatyr. Murene rundt og  gratis dating hjemmeside av de innsatte som har problem i forhold til narkotikamisbruk. Artikkelen er ment å være et bidrag til bedre kunnskap om disse spørsmålene. Både i forhold til prioritering og i for- hold til dimensjonering av tiltak er presise og robuste estimater på andelen narkoti- kamisbrukere blant de innsatte essensielt. I to nyere norske 25. jun 2015 ØP treffer han og Dan Gaute Eng på et besøksrom i Ringerike fengsel. Han har sendt inn klage til fengslet på flere forhold, der han mener at paret diskrimineres. Det er grunn til å tro at mange homofile i norske fengsler ikke ønsker å være åpne om hvem de er, fordi de er redde for konsekvensene. 26. feb 2017 Kari Henriksen (Ap) er bekymret over forholdene i norske fengsler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. Økning i antall voldshendelser i norske fengsler er ikke forenlig med regjeringens fengselskutt, mener Arbeiderpartiet. – Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler, fordi det har blitt kuttet med 18. feb 2004 Innsatte i norske fengsler har problemer på en rekke områder: Syv av ti rapporterer at de var uten arbeid da de ble fengslet, nesten halvparten at de har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og to av fem at de lever under fattigdomsgrensen. Dette er noen av funnene i en undersøkelse blant innsatte i 

Levekår blant innsatte

12. feb 2015 Rene feriekolonien i forhold. Hele verden har lagt merke til de Norske fengslene og kanskje spesielt Halden fengsel som knapt kan beskrives som et fengsel. Med flatskjermer, flotte treningsrom og en rekke andre fasiliteter har Halden fengsel blitt et helt greit opphold for Norges kriminelle. Vi har funnet en 30. des 2017 Etter invasjonen tok okkupasjonsmakten over de norske fengslene. Disse ble fulle allerede i løpet av sommeren 1940. Det ble reist flere leire på forskjellige steder i landet, og enkelte eksisterende bygninger ble tatt i bruk som fengsler. Forholdene i fengsler og fangeleire var brutale, men allikevel langt  dating app norge tv 27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter RYSTENDE OG PINLIG: - Norske frontkjempere ble brutalt behandlet i norske fengsler. De ble torturert og sultet. Mange omkom også ute på tvangsarbeid. Dette er ikke forhold som er en rettsstat verdig, sier lege Inger Cecilie Stridsklev.(Foto:Per-Eirik. Hekkeistrand). etternavn som en nordmann' med gale meninger. RYSTENDE OG PINLIG: - Norske frontkjempere ble brutalt behandlet i norske fengsler. De ble torturert og sultet. Mange omkom også ute på tvangsarbeid. Dette er ikke forhold som er en rettsstat verdig, sier lege Inger Cecilie Stridsklev.(Foto:Per-Eirik. Hekkeistrand). etternavn som en nordmann' med gale meninger.25. mai 2016 FFO krever at det gjøres en kartlegging blant fanger i norske fengsler og de må få sine saker vurdert på nytt, sier Berg-Jensen. Det finnes lite forskning på situasjonen til de som dømmes til tvungen omsorg. Det kommer frem i en rapport som kartlegger norske forhold og rapporterer på FN-konvensjonen for 

27. sep 2017 Høyskolelektor og emneansvarlig for Miljøarbeid og tilbakeføring ved fengselsskolen (KRUS), Jens Borgejordet, forteller at man ikke har emner som omhandler forholdene for homofile i norske fengsler særskilt. Imidlertid har man emner som omhandler minoriteter, rettsikkerhet og menneskerettigheter 3. aug 2011 Selv om man har gjort noe som tilsier at man skal sone sin straff i fengselet, så skal man ikke bli behandlet som en høne i bur av den grunn, men jeg syns det er fryktelig å tenke på hvor godt disse fengselsfuglene har det i forhold til de eldre på gamlehjemmet. Her er det noe som skurrer for min del! Når jeg  kontaktannonser par dager Prosjektets hovedformål er å finne prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsel. Prosjektet Kort tid etter fengsling skal insatte screenes for hepatitt C. Det skal gjennomføres et spørreskjemabasert intervju knyttet til demografiske, sosioøkonomiske forhold, samt om mulige barrierer mot antiviral behandling.UTTALELSE I FORHOLD TIL FORSLAG OM SPRØYTEUTDELING I FENGSLER. SVAR PÅ HØRINGSUTKAST. Slik situasjonen er i dag skal kloramin/klorin være tilgjengelig for rensing av sprøyter i norske fengsler, iflg. retningslinjene for kriminalomsorgen (1997). Helsedirektoratet mener dette ikke gir fullgod beskyttelse  10. nov 2016 Rundt én av fire fanger i norske fengsler soner en straff for narkotika (SSB 2015). (bruk og besittelse av ellers reseptbelagte legemidler) og mer alvorlige forhold som brudd på straffeloven: Av de anmeldte forbrytelsene var det 1 170 tilfeller som betegnes som «grove forbrytelser» (SSB 2015e).Det første moderne fengselet, med adskilte rom for hver fange, ble oppført i USA i 1829 og det første norske rundt 1850. USA er på starten av 2000-tallet også det . 2006 over 600 innsatte per 100 000 innbyggere. Land med spesielt lave fangetall i forhold til befolkingen omfatter India og flere sentral- og vestafrikanske land.

utenlandske innsatte i norske fengsler representerer trolig den største utfordringen rettssikkerhetsmessig, risikomessig og i forhold til begrensninger i straffens innhold. Ut over denne ytterligheten av språkproblematikk, er det også en entydig opplevelse av at dårlig kommunikasjon er kilde til uro, usikkerhet, utrygghet.Det første moderne fengselet, med adskilte rom for hver fange, ble oppført i USA i 1829 og det første norske rundt 1850. USA er på starten av 2000-tallet også det . 2006 over 600 innsatte per 100 000 innbyggere. Land med spesielt lave fangetall i forhold til befolkingen omfatter India og flere sentral- og vestafrikanske land. jakten på kjærligheten nett tv DigitaltMuseum5. jul 2017 Til tross for dette er norske fengsler overraskende lite tilpasset fangesammensetningen. Jussbuss møter klienter som opplever flere problemer fordi de ikke behersker norsk eller ikke er norske statsborgere. Særlig to forhold peker seg ut som problematiske: manglende mulighet til å kommunisere, og fravær  Prosjektets hovedformål er å finne prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsel. Prosjektet Kort tid etter fengsling skal insatte screenes for hepatitt C. Det skal gjennomføres et spørreskjemabasert intervju knyttet til demografiske, sosioøkonomiske forhold, samt om mulige barrierer mot antiviral behandling.21. des 2016 Kriminal- omsorg. Et samfunn som vil ivareta sivilrettslige prinsipper og hevde seg likestilt, kan ikke leve med situasjonen slik sivilombudsmannen nå har avdekket gjennom sine besøk i norske fengsler, der forholdene for kvinner er gjennomgått. Arbeiderpartiet vil bedre soningsforholdene for kvinner.

11. mai 2017 Kvinner og menn bør skilles. Rapporten er den første grundige vurderingen av forholdene i fengselet for innsatte. De har rett til vern mot diskriminering etter norsk lov og FNs bestemmelser. I rapporten er det flere konkrete råd til myndighetene om hva de bør gjøre for at alle blir likt behandlet i fengslene.15. des 2015 Det er lite overførbart til norske forhold. Ufrivillig rekrutert til en gjeng blir du heller ikke. Det du derimot kan oppleve å høre i norske fengsler er at «alle» kjenner en i Hells Angels, B-gjengen, eller Young Guns. Dette stemmer selvfølgelig ikke. «Ingen liker å stå ute og fryse en halvtime på vinteren fordi du er  samlivsbrudd voksne barn 25. mai 2016 FFO krever at det gjøres en kartlegging blant fanger i norske fengsler og de må få sine saker vurdert på nytt, sier Berg-Jensen. Det finnes lite forskning på situasjonen til de som dømmes til tvungen omsorg. Det kommer frem i en rapport som kartlegger norske forhold og rapporterer på FN-konvensjonen for Bruken av isolasjon som kontrollmiddel i fengsel er et svært alvorlig og helseskadelig inngrep overfor fangene gjennomført en faglig utredning som belyser bruk av isolasjon i norske fengsler opp mot våre internasjonale Rapporten viser flere problematiske forhold med norsk regelverk og praksis for bruk av isolasjon. Seher.no12. feb 2015 Rene feriekolonien i forhold. Hele verden har lagt merke til de Norske fengslene og kanskje spesielt Halden fengsel som knapt kan beskrives som et fengsel. Med flatskjermer, flotte treningsrom og en rekke andre fasiliteter har Halden fengsel blitt et helt greit opphold for Norges kriminelle. Vi har funnet en 

Tilbudet retter seg mot menn som er voldelige i samliv, og innføres nå i bl.a. norske fengsler, som et behandlingstilbud til innsatte med sinne- og voldsproblemer. Samtidig får vi en mulighet til å høre om en ny deltaker tar ansvar for sin voldelighet, eller om han årsaksforklarer den med ytre forhold. I gruppene hører de SOL - vi samler nyhetene for deg! r din daten Notat om menneskerettslig regulering av rett til opplæring i norske Les hele oppgaven her 25. mai 2016 FFO krever at det gjøres en kartlegging blant fanger i norske fengsler og de må få sine saker vurdert på nytt, sier Berg-Jensen. Det finnes lite forskning på situasjonen til de som dømmes til tvungen omsorg. Det kommer frem i en rapport som kartlegger norske forhold og rapporterer på FN-konvensjonen for 14. jan 2015 Den 30 år gamle mannen er en gjenganger i Bodø fengsel. Bildet er tatt ved en Statistikken er dyster: Seks av ti kriminelle har klippekort til norske fengsler. Mange som Hans første dom kom i 2002, og de siste årene har han raskt begått nye straffbare forhold etter løslatelse fra fengsel. I et tilfelle ble han 

7. mar 2017 Ifølge en undersøkelse gjennomført av World Economic Forum i 2015 var Norge på andreplass over likestilte land i verden, kun slått av Island. Dette stemmer kanskje for folk flest, men for kvinnelige innsatte i norske fengsler oppleves ikke alltid likestillingen som reell. kritiserer forholdene: Forholdene i tor til kriminalitet. En kartlegging av problemer og ressurser blant innsatte på ulike levekårsområder er nyttig både i forhold til forebygging av kriminalitet og i arbei- det for å reintegrere innsatte i samfunnet. Likevel mangler vi en systematisk og re- presentativ undersøkelse av levekår blant innsatte i alle norske fengsler. samboer rettigheter samlivsbrudd 19. feb 2011 posted in Politikk og samfunn: Ser på 'Amerikas tøffeste fengsler' på national geographic channel, og forstår jo det at det kan være harde forhold for enkelte der inne. Lurer da på hvordan forholdene er i norske fengsler kontra de amerikanske. Er det like vanskelig for en 'førstegangsforbryter' å sitte inne som 7. mar 2017 Ifølge en undersøkelse gjennomført av World Economic Forum i 2015 var Norge på andreplass over likestilte land i verden, kun slått av Island. Dette stemmer kanskje for folk flest, men for kvinnelige innsatte i norske fengsler oppleves ikke alltid likestillingen som reell. kritiserer forholdene: Forholdene i  Muslimene som sitter i varetekt , mistenkt for terrorplanlegging, går ned i vekt. De får ikke den halalmaten som de ønsker, Dette er brudd på internasjonale regler sier forsvarerne. Den ene har gått ned fra 105 til 75 kilo og Meling er veldig bekymret for mannens helse. Da norske fengsler kommer til å bli det stedet muslimene 27. mai 2008 Forbundet Mot Rusgifts fagdag om forholdet mellom behandling og straff ble avsluttet med at Stortingsrepresentantene, Odd Einar Dørum fra Venstre, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet/Justiskomiteen og Inge Lønning fra Høyre stilte til debatt.

Langrenn.com - Nyheter, resultater, langrenn og turrennTilbudet retter seg mot menn som er voldelige i samliv, og innføres nå i bl.a. norske fengsler, som et behandlingstilbud til innsatte med sinne- og voldsproblemer. Samtidig får vi en mulighet til å høre om en ny deltaker tar ansvar for sin voldelighet, eller om han årsaksforklarer den med ytre forhold. I gruppene hører de  k nakenprat chateau Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler - HelsetilsynetI denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, .. En effektivitetsanalyse av norske fengsler kan gjennomføres ved å sammenlikne produktiviteten i det enkelte .. 43 fengsler anses ineffektive i forhold til CRS-fronten, men ved variabelt skalautbytte reduseres de ineffektive til 36  25. mai 2016 FFO krever at det gjøres en kartlegging blant fanger i norske fengsler og de må få sine saker vurdert på nytt, sier Berg-Jensen. Det finnes lite forskning på situasjonen til de som dømmes til tvungen omsorg. Det kommer frem i en rapport som kartlegger norske forhold og rapporterer på FN-konvensjonen for 24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder.

Rumenere og romfolk forteller at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. Så lenge de er i fengsel, har rumenere og romfolk tilgang til de samme velferdsgodene som norske fanger. At utenlandske kriminelle klager over forholdene i norske fengsler ser jeg ingen grunn til å bruke tid eller ressurser på.10. nov 2016 Rundt én av fire fanger i norske fengsler soner en straff for narkotika (SSB 2015). (bruk og besittelse av ellers reseptbelagte legemidler) og mer alvorlige forhold som brudd på straffeloven: Av de anmeldte forbrytelsene var det 1 170 tilfeller som betegnes som «grove forbrytelser» (SSB 2015e). date c. j. introdução a sistemas de bancos de dados Dokumentasjonskontroll - Høgskolen i Sørøst-Norge24. sep 2003 Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgiving, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 har også avdekket kritikkverdige forhold på flere områder. Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler - HelsetilsynetRYSTENDE OG PINLIG: - Norske frontkjempere ble brutalt behandlet i norske fengsler. De ble torturert og sultet. Mange omkom også ute på tvangsarbeid. Dette er ikke forhold som er en rettsstat verdig, sier lege Inger Cecilie Stridsklev.(Foto:Per-Eirik. Hekkeistrand). etternavn som en nordmann' med gale meninger.

call and put option values

opteck binary options education_center

Leveringer fra april. For GM er det åpenbart viktig å bite seg fast i det koreanske EV-markedet før hjemme-produsentene er kommet skikkelig i gang med sine versjoner. Med subsidier vil Bolt (= Opel Ampera-e) koste cirka 200.000 norske kroner – vesentlig mindre enn den opprinnelig kostet hos oss. 17-01-2018 // 15:11